DECLARAŢIE DE CONFRMITATE

Subscrisa SC Vladadel SRL, cu sediul social in Ungheni,nr.67, bl.A,sc.1,ap.7, judetul Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26/1091/2006, CUI: 18826367, ,tel. 0745-363851, prin reprezentant legal, în calitate de prestator de servicii şi/sau vânzător final, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din HG. nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produselel/serviciile de pe prezenta factură la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu RNTR 9 şi celelalte reglementări incidente. Târgu Mureş, jud. Mureş. SC Vladadel SRL

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Subscrisa SC Vladadel SRL, cu sediul social in Ungheni,nr.67, bl.A,sc.1,ap.7, judetul Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26/1091/2006, CUI: 18826367, ,tel. 0745-363851, oferă consumatorilor garanţie pentru manoperă timp de 3 luni de la data efectuării operaţiunilor prevăzute pe prezenta factură, în conformitate şi în condiţiile art. 1716 – 1718 din Codul Civil dar şi a Legii 449/2003, a HG 1022/2002 şi OG.21/1992. Garanţia pentru produsele folosite în procesul de servisare auto este oferită de producător în conformitate şi în condiţiile prevederilor legale incidente şi a certificatului de garanţie eliberat de acesta pentru produsele în cauză.
Sub sancţiunea decăderii, orice reclamaţie în perioada de garanţie se va face în termenul legal şi va fi însoţită de factura fiscală, prezentul certificat de garanţie şi certificatul de garanţie a produselor utilizate dar şi de autovehiculul şi/sau produsele obiect a garanţiei.

Condiţii de oferire a garanţiei

A. Condiţii generale de garanţie:
Garanţia nu se va acorda în următoarele condiţii/situaţii:

  • produsul şi/sau serviciul trebuie să fie comercializat/prestat direct de SC Vladadel SRL;
  • vehiculul trebuie să fie înmatriculat şi să aibă verificarea tehnică periodică atât la data eliberării prezentei cât şi la data reclamaţiei defecţiunii;
  • vehiculul prezintă la data reclamaţiei accidentări, şocuri mecanice, rupturi, fisuri sau alte avarii de orice natură ;
  • există urme de intervenţii/reparaţii în zona respectivă şi/sau sunt sterse datele produselor utilizate sau sigiliile care autentifică reparaţia efectuată;
  • produsele utilizate aufost demontate,dezmembrate şi/sau deteriorate din orice cauză şi defecţiunea s-a produs ca urmare a acestui fapt;
  • cauza defecţiunii este, chiar şi indirect, neconformitatea sau defecţiunea altor piese şi accesorii ale autovehiculului ce sunt în legătură cu piesa/ locaţia unde s-a efectuat operaţiunea de către prestator;
  • nu s-au respectat intervalul de revizii tehnice impuse de producătorul autoturismului;
  • vehiculul a fost utilizat necorespunzător prin nerespectarea datelor tehnice din documentele acestuia cu privire la : masa maximă autorizată , regim termic de funcţionare, etc.

B. Condiţii specifice de garanţie:
I. Manoperă:

Garanţia pentru manoperă se oferă în condiţiile în care defecţiunea apărută are drept unică cauză o manoperă defectuoasă de care prestatorul de servicii se face culpabil. Consumatorul nu este îndreptăţit la garanţie dacă defecţiunea apărută are drept cauză propria culpă şi/sau: sunt invocate vicii aparente după însuşirea de către părţi a devizului final de lucru ; nu sunt respectate condiţiile generale de garanţie – pct. A din prezenta ; au existat intervenţii ulterioare la locaţia operaţiunii/piesa în cauză efectuate de unităţi service neautorizate ; autovehiculul a fost utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost fabricat ; nu s-au respectat intrucţiunile prestatorului de servicii sau ale producătorului produselor utilizate oferite consumatorului sau disponibile pe paginile web ale acestora ;

II. Condiţii de garanţie în cazul anvelopelor auto:
Anvelopele obiect a prezentului certificat de garanţie au fost achiziţionate la data facturii fiscale de pe verso certificatului şi au următoaele caracteristici: dimensiunea de ……………………………………… , DOT-……………..
Perioada de garanţie oferită, de regulă, de producător este de 24 de luni de la data achiziţiei sau până la limita de uzură a anvelopei. Durata medie de utilizare a unei anvelope este de 4-5 ani. Limita de uzură a benzii de rulare de: 2mm–autoturisme , 3mm–autoutilitare şi maşini de teren, 4mm-autocamioane şi autobuze; 5mm- agricultură diagonale şi radiale.
Prestatorul / vânzatorul final nu va acoperi defecţiunile anvelopelor cauzate de alegerea incorectă a acestor de către consumator sau ca urmare a nerespectării urmatoarelor instrucţiuni/condiţiilor exprese: rularea cu presiune incorectă în anvelope; încărcarea autovehicului peste norma de sarcină a anvelopei; folosirea sau, după caz, nefolosirea unor camere de anvelopă corespunzătoare; anvelopa prezintă şocuri mecanice puternice de orice natură, tăieturi de orice natură sau deteriorări chimice; jantele prezintă avarii, rugină, sunt neuniforme sau au fost folosite soluţii tip anti-pană; orice fel de deteriorări survenite ca urmare a unor defecţiuni la sistemul de frânare, sistemul de direcţie, suspensia autovehicului sau dacă s-a rulat cu roţile neechilibrate ori dacă s-a încălzit excesiv anvelopa.

În condiţiile acordării garanţiei pentru manoperă şi /sau anvelope S Vladadel SRL, în conformitate cu prevederile legale incidente, se angajează faţă de consumator să aducă la conformitate piesa/defecţiunea aparută astfel ( în această ordine): repararea defecţiunii în cauză ; înlocuirea pieselor respective; restituirea sumelor achitate de consumator.
Drepturile consumatorului din prezentul Certificat de garanţie nu afectează în niciun fel drepturile acestuia conferite de prevederile legale incidente.

SC Vladadel SRL
Administrator d-na Craciun Adela Liliana

SERVICII AUTO DE EXCEPTIE

Fii pregatit pentru toate conditiile meteo!

Fii pregatit pentru o adevarata placere a sofatului in conditii de deplina siguranta!

Obiectivul nostru principal este sa va oferim servicii si produse de cea mai inalta calitate!